Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108
Life On - SYMULACJA ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA
PIERWSZA POMOC | SYMULACJE
RATOWNICTWO | TRENING HIPOKSYJNY

Aktualności

 
First Aid at Heights
Zapraszamy na kurs dla osób pracujących na wysokościach.
Czas trwania 16h.
Kurs prowadzony jest w języku polskim i...
 
PIERWSZA POMOC PO GODZINACH
Pierwsza Pomoc po godzinach to szkolenie z udzielania pierwszej pomocy u dzieci zaprojektowane specjalnie dla Rodziców. Z uwagi na Państwa...
TRENING HIPOKSYJNY, HIPOKSYKATOR, HIPOKSYCZNY, PIERWSZA POMOC, SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY, WYPRAWA WYSOGÓRSKA, ALPINIZM, HIPOXIA, SYMULACJA WYSOKOŚCI,first aid training krakowfirst aid training...

symulacja zatrucia tlenkiem węgla

LIFE-ON jest pierwszym i jedynym Centrum Szkoleniowym w Polsce oferującym symulacje zatruć tlenkiem węgla .
  
Symulacja zatrucia tlenkiem węgla adresowana jest do osób zagrożonych niebezpieczeństwem pojawienia się tej substancji podczas wykonywania ich czynności zawodowych: pracowników pogotowia, strażaków , policji i innych.
 
  
Za udział w symulacji ratownicy medyczni uzyskują 8 pkt. edukacyjnych.
  
Innowacyjne programy symulacyjne zatrucia tlenkiem węgla powstały dzięki połączeniu :
-doświadczeń zdobytych podczas prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy dla personelu lotniczego w środkowo-południowych bazach lotniczych Europy
-doświadczeń Ratowników Medycznych z ich pracy w Pogotowiu Ratunkowym
-analizy wypadków zatruć tlenkiem węgla w Polsce i Europie
-zastosowaniu urządzeń wykorzystywanych do treningów hipoksyjnych personelu lotniczego
 
 uczestnik rozwiązuje  test sprawności intelektualnej podczas  symulacji zatrucia CO
 
 
Symulacja ma na celu wczesne rozpoznanie objawów zatrucia co może zapobiec dalszemu jego działaniu . Ratownicy medyczni są szczególnie narażeni na te niebezpieczeństwo . Osoby, którym udzielają pomocy mogą znajdować się w pomieszczeniach zawierających tlenek węgla . Są to najczęściej mieszkania ogrzewane piecykami gazowymi ale też garaże, piwnice , kanały itp.
Ratownicy nie posiadają detektorów tlenku węgla i nie są w stanie rozpoznać zagrożenia. W ten sposób mogą stać się kolejnymi ofiarami zatrucia. Doświadczenie hipoksji podczas symulacji pozwala zaznajomić się z jej objawami a dzięki temu wcześnie reagować na niebezpieczeństwo.
 
 
 
W czasie symulacji monitorowane są podstawowe funkcje życiowe :ciśnienie, saturacja % o2 krwi, tętno.
W każdym momencie uczestnik może przerwać trening i pooddychać 100% o2.
Uczestnik będzie miał za zadanie wykonać zadania pamięciowe oraz manulne wymagające koncertacji psychoruchowej. Dodatkowo będzie sprawdzena ostrość i rozróżnianie kolorów widzenia przy pomocy tablic Ishihary.
W pierwszej kolejności zadania będą wykonywane w normoksji a następnie w hipoksji .
Wyniki tj. czas i jakość rozwiązywania zadań będą porównywane aby sprawdzić w jakim stopniu hipoksja obniżyła zdolności psycho-poznawcze oraz psycho-motoryczne uczestnika.
Nad całością czuwa personel medyczny.
 
 
Przeciwwskazania do trening hipoksyjnego:
- infekcje bakteryjne i wirusowe
-przewlekła obturacyjna choroba płuc
-przewlekłe choroby
-choroba nowotworowa
-epilepsja
-rozrusznik serca
-arytmia serca
-inne choroby serca
-astma
-cukrzyca
-niedawny zabieg chirurgiczny
-ciąża lub jej podejrzenie
 
 
 
Każdy uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do treningu hipoksyjnego oraz przystępuje do niego dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.