Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108
Life On - SYMULACJA WYSOKOŚCI
PIERWSZA POMOC | SYMULACJE
RATOWNICTWO | TRENING HIPOKSYJNY

symulacja wysokości

 
Symulacja wysokości  adresowana jest do osób zajmujących się wspinaczką oraz wyprawami górskimi.
Uczestnik będzie mógł poznać reakcje swojego organizmu na wysokości ok.6200 m.n.p.m. (średnia wysokość pasma Himalajów ) w komfortowych warunkach oraz przede wszystkim bez ryzyka wystąpienia ostrej choroby wysokogórskiej) . Symulacja ma zadanie zapoznanie alpinisty  z objawami hipoksji co ma zasadnicze znaczenie w szybkim jej rozpoznaniu i przeciwdziałaniu.
 
 
 
W czasie symulacji monitorowane są podstawowe funkcje życiowe :ciśnienie, saturacja % o2 krwi, tętno.
W każdym momencie uczestnik może przerwać trening i pooddychać 100% o2.
Uczestnik będzie miał za zadanie wykonać zadania pamięciowe oraz manulne wymagające koncertacji psychoruchowej. Dodatkowo będzie sprawdzena ostrość i rozróżnianie kolorów widzenia przy pomocy tablic Ishihary.
W pierwszej kolejności zadania będą wykonywane w normoksji a następnie w hipoksji .
Wyniki tj. czas i jakość rozwiązywania zadań będą porównywane aby sprawdzić w jakim stopniu hipoksja obniżyła zdolności psycho-poznawcze oraz psycho-motoryczne uczestnika.
Nad całością czuwa personel medyczny.
 
 
Przeciwwskazania do trening hipoksyjnego:
- infekcje bakteryjne i wirusowe
-przewlekła obturacyjna choroba płuc
-przewlekłe choroby
-choroba nowotworowa
-epilepsja
-rozrusznik serca
-arytmia serca
-inne choroby serca
-astma
-cukrzyca
-niedawny zabieg chirurgiczny
-ciąża lub jej podejrzenie
 
 
Każdy uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do treningu hipoksyjnego oraz przystępuje do niego dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.