Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108
Life On - symulacja awarii aparatu tlenowego
PIERWSZA POMOC | SYMULACJE
RATOWNICTWO | TRENING HIPOKSYJNY

symulacja awarii aparatu tlenowego

 
Symulacja awarii aparatu tlenowego została zaprojektowana z myślą o służbach wykonujących czynności zawodowe wymagające używania urządzeń do ochrony dróg oddechowych.
Są to:
-Straż Pożarna
-Ratownictwo Górnicze
-Specjalne Jednostki Policji
-Specjalne Jednostki Wojskowe
-inne
 
 
 
Celem symulacji jest zapoznanie uczestnika z objawami narastającej hipoksji . 
U każdego hipoksja może mieć inny charakter i przebieg. Odpowiednio wcześnie rozpoznanie jej objawów może zapobiec wypadkowi . 
Symulacja awarii aparatu tlenowego jest odzwierciedleniem ekstremalnych warunków jakie może napotkać ratownik podczas pracy.
Poddanie takim obciążeniom pozwala poznać reakcje swojego organizmu na hipoksję oraz jej wpływu na zdolności psycho-motoryczne.
 
 
W czasie symulacji monitorowane są podstawowe funkcje życiowe :ciśnienie, saturacja % o2 krwi, tętno.
W każdym momencie uczestnik może przerwać trening i pooddychać 100% o2.
Uczestnik będzie miał za zadanie wykonać zadania pamięciowe oraz manulne wymagające koncertacji psychoruchowej. Dodatkowo będzie sprawdzena ostrość i rozróżnianie kolorów widzenia przy pomocy tablic Ishihary.
W pierwszej kolejności zadania będą wykonywane w normoksji a następnie w hipoksji .
Wyniki tj. czas i jakość rozwiązywania zadań będą porównywane aby sprawdzić w jakim stopniu hipoksja obniżyła zdolności psycho-poznawcze oraz psycho-motoryczne uczestnika.
Nad całością czuwa personel medyczny.
 
 
Przeciwwskazania do trening hipoksyjnego:
- infekcje bakteryjne i wirusowe
-przewlekła obturacyjna choroba płuc
-przewlekłe choroby
-choroba nowotworowa
-epilepsja
-rozrusznik serca
-arytmia serca
-inne choroby serca
-astma
-cukrzyca
-niedawny zabieg chirurgiczny
-ciąża lub jej podejrzenie
 
 
 
Każdy uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do treningu hipoksyjnego oraz przystępuje do niego dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 
 
Symulacja pozwala lepiej poznać i zrozumieć reakcje organizmu  a przez to zwiększa BEZPIECZEŃSTWO !