Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108
Life On - kurs rozszerzony
PIERWSZA POMOC | SYMULACJE
RATOWNICTWO | TRENING HIPOKSYJNY

kurs rozszerzony

Program szkolenia zaprojektowano z myślą o udzielaniu pierwszej pomocy w miejscu pracy (zakłady , hale produkcyjne, budowy, etc.).
Podział szkolenia na część teoretyczną i praktyczną zapewni kursantom profesjonalne przygotowanie w rozpoznaniu stanów nagłych oraz umiejętność prawidłowego reagowania na zagrożenia życia lub zdrowia.
Szkolenie obejmuje również seminarium i ćwiczenia z zagadnień dotyczących bezpiecznego postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy u poszkodowanego urazowego.
 
Zakres tematyczny:
 
Postępowanie ratunkowe podczas zaistniałych wypadków w miejscu pracy(oszacowanie zagrożenia, urazy kończyn, urazy klatki piersiowej, urazy brzucha, urazy głowy i kręgosłupa, urazy gałki ocznej) -  seminarium
 
Postępowanie ratunkowe na wypadek stanów nagłych nieurazowych (zawał serca, atak epilepsji, śpiączka cukrzycowa, zaburzenia oddychania, udar mózgu) - seminarium
 
Przesłanki do podjęcia RKO(resuscytacja krążeniowo-oddechowa) - wykład
 
Przeprowadzenie efektywnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej - ćwiczenia
 
Wskazania i przeciwwskazania do użycia AED (automatyczna zewnętrzna defibrylacja) -  wykład
 
Przeprowadzenie działań ratunkowych z użyciem AED -  ćwiczenia
 
Postępowanie ratunkowe przy poparzeniach - seminarium
 
Każdy uczestnik otrzyma oficjalny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu LIFE-ON zgodny z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006r.
 
Czas trwania kursu: 8-10 h ( np. 2 dni szkoleniowe)
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w miejscu wskazanym przez Klienta.
Sugerowana ilość uczestników: 4-8 osób