Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108
Life On - PIERWSZA POMOC SZKOLENIE
PIERWSZA POMOC | SYMULACJE
RATOWNICTWO | TRENING HIPOKSYJNY

Kurs BLS-AED

KURS BASIC LIFE SUPPORT / AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION (BLS/AED)
 
1. Opis kursu:
 
Kurs BLS-AED jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/ i Polskiej Rady Resuscytacji /PRC/.
 
1.1 Cele kursu:
 
Szkolenie ratowników przed-medycznych w zakresie:
- udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
- obsługi Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
- postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym
 
2. Adresaci kursu:
 
-kurs kierowany jest do osób zarówno z jak i bez wykształcenia medycznego
 
3. Program kursu:
 
- przygotowania przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu
- kurs trwa 1 dzień(6 h). Poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie BLS
- rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, pozycja bezpieczna oraz obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS. Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, następnie płynnie przechodzi w pokaz w czasie rzeczywistym oraz pokaz z omówieniem a następnie w ćwiczenia.
- prezentowane treści zgodne są z najnowszymi wytycznymi ERC. Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach do 6 osób, przypadających na jednego instruktora.
 
3.1. Ocena:
 
Odbywa się ona na podstawie tzw. oceny ciągłej na kursie. W przypadku wątpliwości organizowane są dodatkowe ćwiczenia dla kursanta i/lub egzamin formalny. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji w języku polskim i angielskim, który ważny dwa lata.
 
Cena kursu dla grupy 12 osobowej: 200 zł/osoba
 
Ramowy program kursu BLS/AED:
 
czas temat
8:30 Rejestracja uczestników kursu
9:00 Powitanie uczestników kursu. Wprowadzenie do kursu BLS/AED
9:15 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna -wykład
9:40 BLS pokaz
Krok 1: prezentacja instruktora w czasie rzeczywistym
Krok 2: prezentacja instruktora z komentarzem
10:00 BLS -ćwiczenia
Ćwiczenia koncentrujące się na
Krok 3: prezentacja instruktora z komentarzem ćwiczącego
Pytania -podkreślenie najważniejszych elementów działania
Krok 4: Ćwiczenia uczestników kursu
-Bezpieczne podejście do wezwania pomocy
-Bezpieczne podejście i wykonanie pełnej RKO
10:45 Przerwa
11:00 Demonstracja pozycji bezpiecznej
Krok pierwszy: prezentacja w czasie rzeczywistym
Krok drugi: prezentacja z omówieniem
11:15 Pozycja bezpieczna
-ćwiczenia Krok 3 i 4
11:30 Demonstracja użycia AED
Krok pierwszy: prezentacja w czasie rzeczywistym Krok drugi: prezentacja z omówieniem
Demonstracja obejmuje ocenę stanu poszkodowanego, uruchomienie AED i wykonanie jednej defibrylacji.
11:45 AED -ćwiczenia
Ćwiczenia koncentrujące się na
Krok 3: prezentacja instruktora z komentarzem ćwiczącego
Pytanie -podkreślenie najważniejszych elementów działania
Krok 4: Ćwiczenia uczestników kursu
-Defibrylacja zalecana (jedna defibrylacja-jak w trakcie demonstracji)
-Defibrylacja niezalecana
12:30 Rytm do defibrylacji przechodzący w rytm nie do defibrylacji
W trakcie tych zajęć wykonaj powtórną ocenę prawidłowości wykonywania BLS przez uczestników kursu i ewentualnie dokończenie oceny ciągłej, (jeżeli wymagana w danym ośrodku)
13:00 Sesja plenarna
-pytania i odpowiedzi dotyczące prowadzenia BLS i wykorzystania AED, w tym zasady nabywania i utrzymania AED oraz aspekty medyczno
-prawne i zasady recertyfikacji kursu
13:15 Przerwa obiadowa
14:00 Formalny egzamin praktyczny z umiejętności prowadzenia BLS i użycia AED, (jeżeli niezbędny w danym ośrodki)