Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108

Warning: Creating default object from empty value in /ssd/mstudio1/domains/life-on.pl/public_html/class/Baza.class.php on line 108
Life On - HIPOKSJA
PIERWSZA POMOC | SYMULACJE
RATOWNICTWO | TRENING HIPOKSYJNY

Hipoksja

 
Hipoksja tkankowa rozwija sie gdy wysycenie krwi tętniczej tlenem (saturacji SpO2)spada poniżej 90%. Jest to zależne od krzywej dysocjacyjnej oksyhemoglobiny. Saturacja poniżej 90% powoduje bardzo mały spadek ciśnienia parcjalnego tlenu (Pao2). Aby otrzymać stałe i mierzalne wartość hipoksyjnego indeksu treningowego dla poszczególnych jednostek muszą zostać spełnione poniższe uwarunkowania:
• Wartości SpO2 powyżej 89% nie są brane pod uwagę w kalkulacjach hipoksyjnego indeksu treningowego. Wartości SpO2 poniżej 75% są liczone jako 75%
• hipoksyjny indeks treningowy jest obliczamy jako integralna wartość SpO2 mierzona z częstotliwością 1 s podzielna przez 60 aby otrzymać wartość na minutę
• W czasie sesji żądana wartość SpO2 jest w granicach 75% - 89%.
Sposób obliczania hipoksyjnego indeksu treningowego :
Gdzie:
HTi : hipoksyjny indeks treningów
 
 
(HIT)
t : przerwa w czasie
SpO2 %: saturacja krwi tętniczej mierzona w odstępach sekundowych
 
 
 
Sposób obliczania HTi: rycina pokazuje tylko część sesji Interwałowego Treningu hipoksyjnego, wskazań wartość SpO2 jest przykładowa. Wypełniona część wykresu ukazuje wartość dostarczonej hipoksji, dawkę.
 
Wykres ukazuje typową krzywą saturacji podczas Interwałowego Treningu hipoksyjnego wraz z odpowiedzią fizjologiczną organizmu. Wartość dawkowania FiO2(%O2 w mieszance oddechowej) jest zmieniana automatycznie poprzez hipoksykator dzięki kontroli SaO2 aby osiągnąć i podtrzymać żądaną wartość.
 
Podstawowe mechanizmy adaptacyjne łagodnej , nie powodującej uszkodzeń , krótkotrwałej (parominutowej) hipoksji są kompleksowe i różne ale są częścią normalnej fizjologii i nie powodują patofizjologicznych efektów bezdechu sennego.